MAKEUPHOUSE INTEGRITETSPOLICY

Vi på MakeUp House tycker att din personliga integritet är viktig. Vi gör allt vi kan för att ha en hög nivå av dataskydd så att alla dina uppgifter hanteras med stor försiktighet och säkerhet.

Här hittar du vår integritetspolicy där du kan läsa om hur vi samlar personuppgifter, vad vi använder dem för, samt dina rättigheter. 

Det är viktigt att du förstår policyn och känner dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. Om du har frågor kan du alltid kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller personuppgifter som samlas in via makeuphouse e-handel, makeup kvällar eller en annan aktivitet där vi fysisk kommer i kontakt med dig som kund som till exempel sminkningar och sminkutbildningar.

Som personuppgifter räknas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk nu levande person. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter (som t.ex. IP-nummer) är också personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

ANSVAR

MakeUp House Sweden AB, org. nr 559104-3723, med adress Sothönevägen 27, 187 61 Täby, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

UPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi hanterar olika typer av personuppgifter beroende på hur och vilka av våra tjänster du väljer att nyttja samt i viss mån vad du själv väljer att delge oss.


SOM BESÖKARE


Informationer som du ser nedan behandlas under den tid du vistas på någon av våra webbaserade tjänster för att bland annat kunna ge dig en personligt anpassad upplevelse.

Vi sparar:

Enhetsinformation, IP-adress, webbläsarinställningar


Cookies

 • Sessionscookies, en tillfällig cookie som raderas när du stänger din webbläsare eller enhet
 • Varaktiga cookies, cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut
 • Förstapartscookies, cookies som sätts av webbplatsen du besöker
 • Tredjepartscookies, cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, till exempel Google Analytics


Liknande tekniker, tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies

Varför vi sparar det:

 • För din och vår trygghet
 • För att bland annat se webbsidans svarstid och eventuella systemfel
 • För att kunna anpassa tjänsten så att du får en optimal upplevelse på din enhet
 • För att hålla reda på vilka produkter du har i din varukorg
 • För statistiska analyser i t.ex. Google Analytics.
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information om hur du använder våra tjänster, för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter och även för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.


NÄR DU HANDLAR


När du nyttjar våra tjänster (som t ex foundationtest) eller handlar på MakeUp House skapas ett kundkonto automatiskt för dig. När du är inloggad på Min Sida kan du:

 • Se historik av dina köp och rekommendationer
 • Ändra dina uppgifter och inställningar

 

FÖR ATT KUNNA HANTERA BESTÄLLNINGAR

Vilket inkluderar:

 • Leverans inklusive avisering och kontakter rörande leveransen.
 • Identifikation och ålderskontroll
 • Hantering av betalning inklusive analys av möjliga betallösningar, vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från Klarna. Adresskontroll mot SPAR.
 • Hantering av reklamationer- och garantiärenden.


För att fullfölja vårt avtal med dig som kund behandlar vi nedan information när du handlar hos oss.

Vi sparar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag
 • Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)
 • Användaruppgifter som användarnamn och lösenord för Min Sida (om du har ett kundkonto)


Varför vi sparar det:

 • För att förhindra bedrägerier och identitetskapningar.
 • För att administrera din beställning.
 • För att skicka notifikationer angående din leverans.
 • För att kunna erbjuda dig en bättre service när du kontaktar oss.
 • För att följa lagstiftad konsumenträtt och rättsliga förpliktelser relaterat till bokföring.

 

FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Vi sparar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Betalningshistorik
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köp-tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål
 • Användaruppgifter för Min Sida (om du har ett kundkonto)


Varför vi sparar det:

 • För att förhindra bedrägerier och identitetskapningar.
 • För att administrera din beställning.
 • För att skicka notifikationer angående din leverans.
 • För att kunna erbjuda dig en bättre service när du kontaktar oss.

 

FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICEÄRENDEN

Vi sparar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köp (tidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål)
 • Foundationtest-data
 • Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om)
 • Användaruppgifter för Min Sida (om du har ett kundkonto)

 

FÖR ATT KUNNA UTVÄRDERA, UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅRA TJÄNSTER OCH VÅRT UTBUD

Vi sparar:

 • Ålder
 • Kön
 • Bostadsort
 • Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter
 • Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Information du lämnat via foundationtest
 • Kundnöjdhetsundersökning och enkäter
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (till exempel språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.
 • Information om hur du använder våra hemsidor via “cookies”. Du kan läsa mer om vad cookies är och hur vi använder dem här.

Vi sparar det för att kunna:

 • ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden (till exempel genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser)
 • ta fram underlag för att utveckla och förbättra sortimentet
 • ta fram underlag för att utveckla och förbättra vår resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv (till exempel genom att effektivisera inköp och planering av leveranser)
 • ta fram underlag i syfte att planera ny- och eventuella avetableringar av lager
 • ge dig möjligheten att påverka och recensera vårt sortiment
 • ta fram underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder

 

NÄR DU NYTJAR VÅRA TJÄNSTER SOM MAKEUPREKOMMENDATION, MAKEUPKONSULTATION ELLER FOUNDATIONTEST

Vi sparar:

 • Namn
 • Mailadress
 • Kön
 • Ungefärlig ålder
 • Hudton
 • Hudtyp
 • Bild, i de fall användaren väljer detta
 • Hälsodata från foundationtestet

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Dina uppgifter sparas så länge ändamålet kräver det. I vissa fall finns det lagstadgade krav på att spara uppgifter i en viss tid, t.ex. vid bokföring. I andra fall sparar vi uppgifterna så länge vi behöver dem för att t.ex. fullfölja våra åtaganden i samband med t ex foundationtest och makeuprekommendationer.


VILKA KÄLLOR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER FRÅN?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig
Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag


VEM HAR TILLGÅNG/BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallad personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
  Transporter (logistikföretag och speditörer)
  Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
  Marknadsföring (print, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer)
  IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar)
  Makeupkonsultation (för att kunna erbjuda personlig och professionell makeuprådgivning sammarbetar vi med företag som tillhandahåller tjänster som vi använder när du gör t ex foundationtest)
  E-postutskick (för att kunna hantera utskick till våra kunder och prenumeranter samarbetar vi med företag som tillhandahåller E-post-system

 • Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott, företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer), företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer) 


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (till exempel loggfiler).


Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallad lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

DINA RÄTTIGHETER & MEDGIVANDE

Du har alltid rätt till tillgång (så kallad registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse: Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering: Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse
 • Du invänder mot behandling för direkt marknadsföringsändamål
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier)


Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.


Rätt till begränsning: Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


ÄNDRINGAR

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Makeuphouse.se och via mail (ifall du har angett mailadress) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.